#bezdopalaczy

Mariusz Czerkawski włączył się do akcji #bezdopalaczy.

Do akcji #bezdopalaczy włączyła się nadkom. Joanna Czechowska znana z serialu W11. 

Zespół Enej włączył się do akcji #bezdopalaczy.

Ilona Felicjanska włączyła się do akcji. 

Drużyna Mistrzów włączyła się do akcji 

Jarecki włączył się do akcji 

DJ BRK włączył się do akcji 

Kadra Narodowa w Skokach Narciarskich popiera akcję #bezdopalaczy.

Bracia Bross popierają akcję #bezdopalaczy