Dopalacze o działaniu pobudzającym

W reklamie usłyszysz: zwiększają energię, poprawiają nastrój.

W rzeczywistości możesz doświadczyć: zaburzeń pracy serca, zaburzeń neurologicznych, halucynacji i urojeń.

Występują w postaci: proszku, kryształków, czasem pigułek.

Ludzie zażywają je poprzez: wciąganie przez nos, połykanie, zastrzyki (dożylnie).

 • Śmierć: Zażycie tego rodzaju „dopalacza” może wywołać zaburzenie akcji serca, co w konsekwencji naraża na ryzyko utraty życia.

 • Nieotrzymanie skutecznej pomocy medycznej: „Dopalacze” o tej samej nazwie mogą zawierać różną mieszankę substancji psychoaktywnych i toksycznych. W związku z tym pracownicy służby zdrowia nie posiadają informacji o tym, jakiego rodzaju substancje i w jakiej ilości znajdują się w organizmie osoby, która zażyła dany narkotyk. Nie zawsze są więc w stanie uratować jej życie.

 • Utrata zdrowia: „Dopalacze” z tej grupy wywołują nie tylko zaburzenia akcji serca, ale również zaburzenia neurologiczne. Mogą więc doprowadzić do trwałych uszkodzeń układu nerwowego, w tym mózgu.

 • Halucynacje i urojenia: Zażycie „dopalacza” o działaniu pobudzającym może spowodować wystąpienie zaburzeń psychotycznych. Oznacza to, że osoba, która zażyła ten narkotyk może utracić kontakt z rzeczywistością – zaczyna widzieć, słyszeć i czuć rzeczy, które nie mają miejsca.

 • Wystawienie się na ośmieszenie: Osoby, które doświadczają halucynacji i urojeń zachowują się w sposób dziwny i niezrozumiały dla otoczenia. Zazwyczaj później wstydzą się swojego zachowania.

 • Wypadki: „Dopalacze” wpływają negatywnie na sprawowanie kontroli nad ciałem, koordynację ruchową, umiejętność oszacowywania własnych możliwości i szybkość reakcji (zaburzają bowiem pracę układu nerwowego). To wszystko zwiększa ryzyko różnego rodzaju wypadków, w których zarówno osoba znajdująca się pod wpływem „dopalacza”, jak i osoby postronne mogą utracić zdrowie lub życie.

 • Agresja wobec otoczenia: Osoby, które doświadczają halucynacji i urojeń bywają agresywne wobec innych ludzi. Może się im bowiem wydawać, że mają do czynienia z kimś innym niż to ma miejsce w rzeczywistości.

Ryzyko używania:

 • Śmierć: Zażycie tego rodzaju „dopalacza” może wywołać zaburzenie akcji serca, co w konsekwencji naraża na ryzyko utraty życia.

 • Nieotrzymanie skutecznej pomocy medycznej: „Dopalacze” o tej samej nazwie mogą zawierać różną mieszankę substancji psychoaktywnych i toksycznych. W związku z tym pracownicy służby zdrowia nie posiadają informacji o tym, jakiego rodzaju substancje i w jakiej ilości znajdują się w organizmie osoby, która zażyła dany narkotyk. Nie zawsze są więc w stanie uratować jej życie.

 • Utrata zdrowia: „Dopalacze” z tej grupy wywołują nie tylko zaburzenia akcji serca, ale również zaburzenia neurologiczne. Mogą więc doprowadzić do trwałych uszkodzeń układu nerwowego, w tym mózgu.

 • Halucynacje i urojenia: Zażycie „dopalacza” o działaniu pobudzającym może spowodować wystąpienie zaburzeń psychotycznych. Oznacza to, że osoba, która zażyła ten narkotyk może utracić kontakt z rzeczywistością – zaczyna widzieć, słyszeć i czuć rzeczy, które nie mają miejsca.

 • Wystawienie się na ośmieszenie: Osoby, które doświadczają halucynacji i urojeń zachowują się w sposób dziwny i niezrozumiały dla otoczenia. Zazwyczaj później wstydzą się swojego zachowania.

 • Wypadki: „Dopalacze” wpływają negatywnie na sprawowanie kontroli nad ciałem, koordynację ruchową, umiejętność oszacowywania własnych możliwości i szybkość reakcji (zaburzają bowiem pracę układu nerwowego). To wszystko zwiększa ryzyko różnego rodzaju wypadków, w których zarówno osoba znajdująca się pod wpływem „dopalacza”, jak i osoby postronne mogą utracić zdrowie lub życie.

 • Agresja wobec otoczenia: Osoby, które doświadczają halucynacji i urojeń bywają agresywne wobec innych ludzi. Może się im bowiem wydawać, że mają do czynienia z kimś innym niż to ma miejsce w rzeczywistości.