Dorastanie w rodzinie z problemem uzależnienia

Whitney Houston utonęła w hotelowej wannie po przedawkowaniu narkotyków i alkoholu. Uzależnienie gwiazdy nie było zresztą tajemnicą. Bobbi dorastała w rodzinie, w której narkotyki i inne używki były – obok muzyki – na porządku dziennym. To doświadczenie, jak można podejrzewać, było prawdopodobnie jedną z przyczyn, które pchnęły ją do eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. Patrząc na jej historię można zastanawiać się nad tym, czy dorastanie w rodzinie, w której jedno z rodziców ma problem z używaniem narkotyków determinuje wystąpienie podobnego problemu u młodego człowieka.

Przeszłość…

Młodzi ludzie dorastający w rodzinach z problemem uzależnienia nierzadko z pewną dozą niepokoju zerkają na swoją przyszłość. Zdarza się, że zadają sobie samym pytanie o to, czy czeka ich podobny los do ich uzależnionych rodziców. Szczególnie w sytuacji, gdy rodzic zażywający środki psychoaktywne jest tej samej płci, lęk przed staniem się zależnym od narkotyków w życiu dorosłym może ulec spotęgowaniu. Tymczasem nie geny, wychowanie i zdobyte w dzieciństwie doświadczenia decydują o zażywaniu szkodliwych substancji. Taką ryzykowną decyzję każdy podejmuje sam, za każdym razem, kiedy po nie sięga.

Doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego, relacje z rodzicami, wszystko to, czego człowiek doświadcza jako dziecko nie pozostają oczywiście bez znaczenia. Stanowią one pewną bazę, na podstawie której rozwijają się późniejsze relacje i w oparciu o którą podejmowane są kolejne wybory. Jest jednak sprawą indywidualną to, w jaki sposób zdobyte doświadczenia będą na daną osobę wpływały. Ludzie bowiem w różny sposób radzą sobie z trudnymi przeżyciami. Jedni poddają się im, inni stawiają im czoła, jeszcze inni starają się od nich odciąć. Ich reakcje są zależne od indywidualnych cech, przeżytych doświadczeń i znaczenia, jakie im przypisują.

Przyszłość…

Doświadczenia młodych ludzi dorastających w rodzinach z problemem uzależnienia są często bardzo podobne. Poczucie wstydu, złości, samotności i bezradności to uczucia, które są im dobrze znane. Jeżeli masz za sobą podobne przeżycia, nie zostawaj z nimi sam(a). Skorzystaj z doświadczenia osób, które świadczą fachową pomoc młodym ludziom z rodzin z problemem uzależnienia. Człowiek na różnych etapach życia może dokonywać w sobie zmian, rozwijać swój osobisty potencjał, uczyć się w inny sposób rozwiązywać kryzysowe sytuacje i uniezależniać się od przeszłych, trudnych przeżyć.

Młodzi ludzie często kojarzą sięganie po pomoc z poczuciem porażki. Ktoś, kto korzysta z pomocy w ich poczuciu jest niesamodzielny, nieporadny, słaby. Takie myślenie wiąże się z wyobrażeniem specjalisty jako osoby, która będzie decydowała o życiu klienta i rozwiązywała jego problemy. Tymczasem w rzeczywistości specjalista nie rozwiązuje cudzych problemów.

Terapeuta nie pójdzie z Tobą do szkoły i nie porozmawia z kolegami, gdy się z nimi pokłócisz. Nie wybierze dla Ciebie chłopaka czy dziewczyny. To, w czym może Ci natomiast pomóc, to w spojrzeniu na Twoje sprawy z nowej perspektywy, z której będziesz mógł/mogła dostrzec nowe rozwiązania.