Marihuana i psychoza – niebezpieczne związki

Czym jest psychoza?

Psychoza to zaburzenie psychiczne, w którym poważnemu zakłóceniu ulega postrzeganie, przeżywanie i ocena rzeczywistości. Widzi się, słyszy, czuje rzeczy, które nie istnieją. Można również doświadczać zaburzeń myślenia np. być przekonanym, że jest się obserwowanym. Do podstawowych objawów psychozy należą: halucynacje (doświadczenia zmysłowe niezgodne z rzeczywistością) i urojenia (zaburzenia myślenia niezgodne
z rzeczywistością). Wśród grupy zaburzeń psychotycznych wyróżnia się m.in. schizofrenię. 

Ryzyko – mnie nie dotyczy?

Kiedy myślimy, że z jakimś naszym działaniem wiąże się ryzyko, zwykle nie bierzemy tego zanadto do siebie. Ryzyko nabiera wówczas charakteru bardziej abstrakcyjnego, czegoś co dotyczy raczej innych, a nie nas samych. Tymczasem jest inaczej. Podobnie, jak w przypadku ryzyka szkód, które wiąże się z  paleniem marihuany. Dotyczy ono wszystkich, a w szczególności nastolatków, zwłaszcza że po marihuanę po raz pierwszy sięgają ludzie właśnie w okresie dorastania. Amerykańskie badania dowodzą, że co czwarty pacjent, u którego stwierdzono schizofrenię ma w swoim życiu doświadczenie nadużywania konopi indyjskich w swojej historii. 

Psychoaktywne związki chemiczne

Marihuana zawiera ponad 400 związków chemicznych, w tym ponad 60 kannabinoidów, które są odpowiedzialne za jej działanie psychoaktywne. Podstawowym składnikiem psychoaktywnym marihuany jest delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), którego stężenie w marihuanie producenci cały czas zwiększają. O ile jeszcze w 1960 roku  zawartość THC wynosiła ok 1%-3%, to dziś jego stężenie może wynieść nawet 20%. W efekcie psychoaktywne działanie narkotyku ulega zwielokrotnieniu.

THC a psychoza – wyniki badań

Amerykańskie badania wykazały, że ryzyko wystąpienia psychozy u osób zażywających konopie indyjskie w porównaniu z niestosującymi ich zwiększa się o 40%. Zdaniem z kolei szwedzkich badaczy używanie konopi do 18 roku życia prowadzi do 6-krotnego wzrostu ryzyka schizofrenii w późniejszym życiu. Nie oznacza to co prawda, że u każdej osoby, która zażywa marihuany rozwinie się w przyszłości schizofrenia, ale mimo wszystko zwiększa ryzyko jej wystąpienia.  

Używanie marihuany a przebieg schizofrenii

Używanie marihuany nie pozostaje również obojętne na przebieg schizofrenii. Wyniki sugerują, że  pacjenci ze schizofrenią, którzy używali w przeszłości tego narkotyku, mają więcej objawów psychotycznych, są bardziej narażeni na nawroty choroby, mają większe prawdopodobieństwo ponownej hospitalizacji i są bardziej odporni na leczenie niż
pacjenci, którzy nie zażywali marihuany. Ponadto, jak się okazuje, palenie marihuany
w młodym wieku może wywołać wcześniejszy wiek wystąpienia psychozy, co ma kluczowe znaczenie ze względu na negatywne cechy prognostyczne związane z podatnością
na leczenie.

 

Źródło:

Lynch M.-J., Rabin R.A., T.P. George, The Cannabis-Psychosis Link, Psychiatric Times, 12, 2012. [http://www.psychiatrictimes.com/schizophrenia/cannabis-psychosis-link/page/0/3 – dostęp: 2.05.2016]