Marihuana od czasu do czasu? - zdecydowanie nie

Badacze z Massachusetts General Hospital i Northwestern University za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) porównywali ze sobą mózgi młodych ludzi w wieku 18-25, którzy palili marihuanę raz w tygodniu z tymi, którzy tego nie robili w ogóle. Wyniki badań ujawniły między obiema grupami zdecydowane różnice w anatomii mózgu. Jedną z nich były zmiany w prążkowiu brzusznym – regionie związanym z funkcjonowaniem układu nagrody, odpowiedzialnym m.in. za motywację czy przetwarzanie pozytywnych informacji. U osób palących marihuanę ten obszar mózgu miał inny kształt i strukturę w porównaniu z prążkowiem brzusznym u osób niezażywających tego narkotyku. Naukowcy zaobserwowali również większe nieprawidłowości w jądrze półleżącym i ciele migdałowatym u użytkowników marihuany. Wspomniane obszary mózgu związane są z funkcjonowaniem pamięci, uwagą, koncentracją i uczeniem się. Nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu i budowie, skutkują zaburzeniami pamięci, procesów uwagi i uczenia się. Wcześniejsze badania na zwierzętach dowodziły, że regularne przyjmowanie THC zawartego w marihuanie powoduje zmiany w tych obszarach mózgu, ale nie wiedziano, czy nieregularne zażywanie może prowadzić do podobnych skutków. Do tej pory naukowcy koncentrowali swoje zainteresowania bowiem na mózgach nałogowych palaczy marihuany.

            W przekonaniu naukowców wyniki badań jasno dowodzą, że okazjonalne czy umiarkowane zażywanie marihuany może prowadzić do zmian anatomicznych mózgu. Dostrzegają potrzebę dalszych badań, które pozwolą zidentyfikować inne skutki umiarkowanego czy okazjonalnego zażywania marihuany.

            Mylne, choć cały czas powszechne przekonanie, że wypalenie narkotyku od czasu do czasu nie szkodzi zdrowiu jest zatem kolejnym, nieuprawnionym mitem.

 

Źródło:

Brain changes are associated with casual marijuana use in young adults,The Journal of Neuroscience, 4/15/2014 [http://www.sfn.org/Press-Room/News-Release-Archives/2014/Brain-Changes-Are-Associated-with-Casual-Marijuana-Use-in-Young-Adults - dostęp: 20.03.2016]