strona główna

Dopalacze o działaniu halucynogennym

W reklamie usłyszysz: doświadczysz niesamowitych doznań, poznasz pozazmysłową rzeczywistość.

W rzeczywistości możesz doświadczyć: nudności, bezsenności, przeraźliwego lęku i paniki, halucynacji i urojeń, a także utraty kontroli nad sobą i swoim zachowaniem.

Występują w postaci: nasączonych kawałków papieru/ tektury, czasem płynu.

Ludzie zażywają je poprzez: połykanie, zastrzyki (dożylnie).

Ryzyko używania:

 • Śmierć

  „Dopalacze” o działaniu halucynogennym można bardzo łatwo przedawkować. Zazwyczaj prowadzi to do nieodwracalnych uszkodzeń różnych organów wewnętrznych (serce, nerki, wątroba i inne), a w konsekwencji – do utraty życia.

 • Próby samobójcze

  Niekiedy pod wpływem tego rodzaju „dopalaczy” ludzie targają się na swoje życie. Może to być związane z doświadczanymi pod ich wpływem wahaniami nastroju oraz z przeraźliwymi halucynacjami.

 • Złe samopoczucie

  Nudności, wahania nastroju, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe – to tylko niektóre z przykrych skutków działania tego rodzaju „dopalaczy”.

 • Przeraźliwy lęk

  „Dopalacze” o działaniu halucynogennym mogą wywołać tzw. „bad tripy”. W takiej sytuacji osoba, która zażyła narkotyk doświadcza przerażających halucynacji i urojeń, które wywołują w niej lęk i panikę.

 • Halucynacje i urojenia

  Zażycie „dopalacza” tego rodzaju może spowodować wystąpienie zaburzeń psychotycznych. Oznacza to, że osoba, która zażyła ten narkotyk może utracić kontakt z rzeczywistością – zaczyna widzieć, słyszeć i czuć rzeczy, które nie mają miejsca.

 • Agresja i przemoc ze strony innych

  Utrata kontroli nad sobą i swoim zachowaniem sprawia, że osoba znajdująca się pod wpływem „dopalacza” może stać się bezbronna wobec otoczenia.

 • Wypadki

  „Dopalacze” wpływają negatywnie na sprawowanie kontroli nad ciałem, koordynację ruchową, umiejętność oszacowywania własnych możliwości i szybkość reakcji (zaburzają bowiem pracę układu nerwowego). To wszystko zwiększa ryzyko różnego rodzaju wypadków, w których zarówno osoba znajdująca się pod wpływem dopalacza, jak i osoby postronne mogą utracić zdrowie lub życie.

Skip to content