strona główna

Marihuana i psychoza – niebezpieczne związki

Marihuana i psychoza - rosnące stężenia thcPsychoza to zaburzenie psychiczne, w którym poważnemu zakłóceniu ulega postrzeganie, przeżywanie i ocena rzeczywistości. Substancje psychoaktywne odgrywają dużą rolę w powstawaniu epizodów psychotycznych, zwłaszcza u osób z predyspozycjami do zaburzeń. Psychiatrzy zwracają uwagę na niebezpieczne relacje, w jakich marihuana i psychoza występują wśród ich pacjentów.

Czym jest psychoza?

Widzi się, słyszy, czuje rzeczy, które nie istnieją. Można również doświadczać zaburzeń myślenia np. być przekonanym, że jest się obserwowanym.
Do podstawowych objawów psychozy należą: halucynacje (doświadczenia zmysłowe niezgodne z rzeczywistością) i urojenia (zaburzenia myślenia niezgodne z rzeczywistością). Wśród grupy zaburzeń psychotycznych wyróżnia się m.in. schizofrenię.

Ryzyko – mnie nie dotyczy?

Kiedy myślimy, że z jakimś naszym działaniem wiąże się ryzyko, zwykle nie bierzemy tego zanadto do siebie. Ryzyko nabiera wówczas charakteru bardziej abstrakcyjnego, czegoś co dotyczy raczej innych, a nie nas samych.
Tymczasem jest inaczej. Podobnie, jak w przypadku ryzyka szkód, które wiąże się z paleniem marihuany. Dotyczy ono wszystkich, a w szczególności nastolatków, zwłaszcza że po marihuanę po raz pierwszy sięgają ludzie właśnie w okresie dorastania.
Amerykańskie dane wskazują, że co czwarty pacjent, u którego stwierdzono schizofrenię ma w swoim życiu doświadczenie nadużywania konopi indyjskich w swojej historii.

Związki chemiczne w cannabis

Marihuana zawiera ponad 400 związków chemicznych, w tym ponad 60 kannabinoidów, które są odpowiedzialne za jej działanie psychoaktywne. Podstawowym składnikiem psychoaktywnym marihuany jest delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), którego stężenie w marihuanie producenci cały czas zwiększają.
O ile jeszcze w 1960 roku zawartość THC wynosiła ok 1%-3%, to dziś jego stężenie może wynieść nawet 20%. W efekcie psychoaktywne działanie narkotyku ulega zwielokrotnieniu.

Marihuana i psychoza – badanie powiązań

Amerykańskie badania wykazały, że ryzyko wystąpienia psychozy u osób zażywających konopie indyjskie w porównaniu z niestosującymi ich zwiększa się o 40%.

Zdaniem z kolei szwedzkich badaczy używanie konopi do 18 roku życia prowadzi do 6-krotnego wzrostu ryzyka schizofrenii w późniejszym życiu. Nie oznacza to co prawda, że u każdej osoby, która zażywa marihuany rozwinie się w przyszłości schizofrenia, ale mimo wszystko zwiększa ryzyko jej wystąpienia. ;

Używanie marihuany a przebieg schizofrenii

Używanie marihuany nie pozostaje również obojętne na przebieg schizofrenii. Wyniki sugerują, że pacjenci ze schizofrenią, którzy używali w przeszłości tego narkotyku, mają więcej objawów psychotycznych, są bardziej narażeni na nawroty choroby, mają większe prawdopodobieństwo ponownej hospitalizacji i są bardziej odporni na leczenie niż pacjenci, którzy nie zażywali marihuany.

Ponadto, jak się okazuje, palenie marihuany w młodym wieku może wywołać wcześniejszy wiek wystąpienia psychozy, co ma kluczowe znaczenie ze względu na negatywne cechy prognostyczne związane z podatnością na leczenie.

➥ Szukasz pomocy lub wsparcia?

‣ zasięgnij anonimowej porady e-mail lub na czacie
‣ skorzystaj z młodzieżowego telefonu zaufania

Źródło:
Lynch M.-J., Rabin R.A., T.P. George, The Cannabis-Psychosis Link, Psychiatric Times, 12, 2012. http://www.psychiatrictimes.com/schizophrenia/cannabis-psychosis-link/page/0/3 – dostęp: 2.05.2016

Skip to content