strona główna

Wydajny, efektywny, produktywny – czy człowiek osiąga szczęście starając się żyć jak maszyna?

Wydajny, efektywny, produktywny – a szczęście?Rówieśnicze relacje interpersonalne Organizacja czasu, budowanie nawyków, samodyscyplina, produktywność – hasła, których używa się wprost, lub subtelnie przemyca zarówno w prywatnych rozmowach jak i reklamach. Mogą dotyczyć nauki, pracy, sportu, diety, czy nawet spędzania czasu z rodziną lub relaksu. Ale czy rzeczywiście dają szczęście?
Continue reading „Wydajny, efektywny, produktywny – czy człowiek osiąga szczęście starając się żyć jak maszyna?”

Narkotyki i depresja – błędne koło

narkotyki i depresjaWyniki amerykańskich badań wskazują, że branie narkotyków w okresie nastoletnim czterokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia depresji, myśli samobójczych i prób samobójczych.

Stany depresyjne a narkotyki

Istnieje szereg zjawisk w których narkotyki i depresja łączą się lub przeplatają.
W żadnym wypadku jednak używanie substancji psychoaktywnych nie ma pozytywnych skutków dla osoby cierpiącej na depresją, lub w jakikolwiek sposób zagrożonej jej powstaniem.

Przypadki „samoleczenia”

Istnieje grupa młodych ludzi, którzy używają narkotyków do „samoleczenia”. W ich przekonaniu narkotyki pozwalają „poczuć się lepiej”, „ułatwiają zapomnienie o problemach”. Szczególnie narażone na tego rodzaju myślenie są osoby młode cierpiące na depresję, która nie została w ich przypadku zdiagnozowana.

Większa skłonność do używania

Według danych, depresja dotyka porównywalną liczbę nastolatków co osoby dorosłe. Młode osoby są jednak bardziej narażone na to, że zaczną w tej trudnej dla siebie sytuacji używać narkotyków.

Dane podpowiadają, że nastolatki cierpiące na depresję są dwukrotnie bardziej narażone na sięganie po narkotyki aniżeli ich rówieśnicy.

Narkotyki i depresja przypominają zatem związek wzajemnie się napędzających skutków – stwarzają mechanizm błędnego koła, z którego – jeżeli pojawi się uzależnienie – bardzo trudno się potem wydobyć.

Rośnie spektrum problemów

Jednocześnie badania dowodzą, że jeszcze większych problemów trzeba się spodziewać po zażywaniu substancji psychoaktywnych.

Jednym z nich jest właśnie depresja – jej pojawienie się lub pogłębienie objawów już występującej depresji, nasila skłonność do zachowań ryzykownych, jak używanie alkoholu, palenie papierosów, niekontrolowane zachowania seksualne (które niosą za sobą narażenie na zakażenie wirusem HIV).

Oprócz tego depresji mogą towarzyszyć myśli samobójcze i próby ich realizacji – a narkotyki nierzadko ograniczją samokontrolę i hamowanie bodźców.

Marihuana wzmacnia depresję

Często skłonni jesteśmy lekceważyć ryzyko, jakie wiąże się z paleniem marihuany.

Okazuje się jednak, że cannabis należy do grupy środków psychoaktywnych, które bardzo szybko prowadzą do pojawienia się lub pogłębienia depresji.

Kłopoty częstsze u dziewcząt

Jednocześnie naukowcy zauważyli tu różnice pomiędzy dziewczętami a chłopcami. Są one trzy razy bardziej narażone na problem depresji niż chłopcy.
Dziewczęta rzadziej angażują się w zachowania ryzykowne, ale jeżeli już to robią, to są bardziej podatne na depresję i próby samobójcze aniżeli chłopcy. Co więcej, dziewczęta, które używają marihuany są pięć razy bardziej narażone na wystąpienie depresji niż ich rówieśniczki.

Narkotyki i depresja w okresie nastoletnim: czynniki ryzyka

Poza narkotykami istnieją inne czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się depresji w okresie nastoletnim.
Należą do nich m.in. nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, otyłość, problemy z rówieśnikami, kłopoty w nauce, poddanie przemocy lub bycie świadkiem przemocy, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), ADHD, choroby przewlekłe (np. astma, cukrzyca), niepełnosprawność, obecność problemu uzależnienia w rodzinie, stresujące wydarzenia: śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców.

Co powinno niepokoić?

Złe samopoczucie, którego niekiedy doświadczamy nie musi oznaczać depresji. Warto jednak być uważnym, jeżeli podobne stany utrzymują się dłuższy czas i towarzyszą im dolegliwości zdrowotne, poczucie bezradności, osamotnienia, obojętność czy niechęć do podejmowania aktywności, nawet wstania z łóżka, wyjścia z domu, rozmowy znajomymi itp.

Więcej na temat symptomów depresji znajduje się tutaj: https://dopalaczeinfo.pl/strony/depresja-lecz-sie-nie-siegaj-po-narkotyki,165

➥ Szukasz pomocy lub wsparcia?

‣ zasięgnij anonimowej porady psychologicznej e-mail lub na czacie
‣ skorzystaj z młodzieżowego telefonu zaufania

Źródła:
Raport Teen marihuana use worsnes depression: an anaslysis of recent data shows self medicating could make things worse(pdf), Office of Natinal Drug Policy Executive of the President, 2008 – dostęp 20.05.2016.

Hallfors D.D.,Waller M. W., Bauer D.,Ford C. A.,Halpern C.T., Which Comes First in Adolescence—Sex and Drugs or Depression?, American Journal of Preventive Medicine, 29, 2005 – dostęp 19.05.2016.

Rozpoznać depresję – nie sięgaj po narkotyki

Rozpoznać depresję - objawy mogą nasilać się przez używanie narkotyków Depresja, według danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) jest z jedną z głównych przyczyn popychających ludzi do samobójstwa. Nie jest również tajemnicą, że depresji może towarzyszyć skłonność do nadużywania środków psychoaktywnych, jak narkotyki czy dopalacze – które z kolei mogą sprawić, że trudniej jest rozpoznać depresję.
Continue reading „Rozpoznać depresję – nie sięgaj po narkotyki”

Skip to content